lunes, 13 de mayo de 2019

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020

Resultado de imagen de estudios superiores de diseño 
 Para o acceso aos estudos superiores de Deseño, en calquera das súas especialidades, requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente para os efectos académicos, así como a superación da correspondente proba específica. 
Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba e, no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharelato. 
 O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o 14 de maio  ata o 7 de xuño, ambos os dous incluídos.
Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das esco-las de arte e superiores de deseño.
 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño desenvolveranse o día 3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña. 

 A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación e cumpran 18 anos no 2019,  terá lugar o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario