martes, 16 de mayo de 2017

PROBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO AOS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO 2017/2018

Para o acceso aos estudos superiores de Deseño, en calquera das súas especialidades, requirirase estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica


PRAZO DE INSCRIPCIÓN


17 de MAIO ao 9 de XUÑO( ambos inclusive)

LUGAR DE INSCRICIÓN

Escola de deseño pública elixida en primeira opción ou na escola pública na que estea  adscrito

DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS

22 de xuño na EASD Pablo Picasso da Coruña

HORARIO
- 1ª PARTE: de 11.00 a 13.00
- 2ª PARTE: de 16.00 a 18.00
       .1º exercicio  de 16.00 a 18.00
       . 2º exercicio de 18.00 a 20.00

RECLAMACIÓNS
 Prazo de 2 días hábiles a partir da publicación das cualificacións.

Aquelas persoas con materias pendentes de bacharelato poderán inscribirse para realizar a proba e, no caso de superala, poderán optar por asignación de prazo, en setembro, de houber vacantes.
ENLACE Resolución


No hay comentarios:

Publicar un comentario