viernes, 9 de junio de 2017

ACCESO E A ADMISIÓN DO ALUMNADO ÁS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO PARA O CURSO 2017/18 (Grao Medio e Grao Superior)
Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio as persoas aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente para efectos académicos e superar unha proba específica.
b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente para os efectos académicos deberán ter feitos os dezasete anos e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba especíca.

Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos,e superar a correspondente proba específica.
b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter dezanove anos( cumprilos dentro do ano de realización da proba) e superar a proba de madureza.
­Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de artes plásticas e deseño quen estea en posesión do título de bacharel modalidade de artes.


PRAZO DE INSCRIPCIÓN


Do 10 ó 20 de xuño (grao medio)
Do 10 ó 21 de xuño (grao superior)

LUGAR DE INSCRICIÓN

Escola de artes e superiores de deseño pública elixida en primeira opción ou na escola pública na que estea  adscrito

DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS
Grao medio:
Madurez: 5 de setembro
Específica: 11 de setembro
Lugar: nas escolas de arte
e superiores de deseño en que se inscribisen as persoas aspirantes

Grao superior:
Madurez: 29 de xuño
Específica: 7 de xullo
Lugar: EASD Mestre Mateo( Santiago de Compostela)


RECLAMACIÓNS
 Prazo de 2 días hábiles a partir da publicación das cualificacións.

No hay comentarios:

Publicar un comentario