viernes, 12 de mayo de 2017

PROBAS DE ACCESO (CURSO 2017-2018) SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Convocada a proba de acceso para Ensinanzas Artísticas Superiores para os alumnos que non teñan a titulación esixida pra acceder a ditos estudos. Estas probas te darán acceso a estudos de:

-MÚSICA

-ARTE DRAMÁTICA

- DESEÑO
- CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

·        IDADE MINIMA: cumprir 18 anos no 2017, agás para a proba de acceso as  ES de Música para o que a idade mínima de acceso é de 16 anos.
·        INSCRIPCIÓN: na secretaría dos centros que imparten esas ensinanzas
·        PRAZO: entre el 15  e o 31 de maio (ambos inclusive)
·        REALIZACIÓN DA PROBA: o día 7 de Xuño no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela
·        HORARIO DA PROBA:
         - 9.00: presentación.
         - 9.30-10.30: Lingua Estranxeira ( Inglés ou Francés).
         - 10:30 a 11:30: Lingua Castelá e Literatura.
         - 12.00 a 13.00 Lingua Galega e Literatura.
         - 13.00 a 14.00: Filosofía.
         - 16.00 a 17.00: Historia de España.

Para realizar a proba deberás presentar o DNI e a copia da folla de solicitude de inscrición.


No hay comentarios:

Publicar un comentario