jueves, 19 de mayo de 2016

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS PARA O CURSO 2016/17.


Resultado de imagen de restauracion y conservacionde bienes
Acceso

Para o  acceso ás ensinanzas superiores en Conservación e Restauración de Bens Culturais requirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.


Inscrición para realizar as probas (específica)
A inscrición farase na Secretaría da ECRBBCCG, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 13 de xuño, ambos os dous incluídos.


Desenvolvemento das probas

 As probas específicas de acceso comezarán o día 27 de xuño, na ECRBBCCG

No hay comentarios:

Publicar un comentario