lunes, 30 de enero de 2023

O BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES: UNHA PONTE AO GRAO EN DIRECCIÓN DA XESTIÓN PÚBLICA

 

Xa está dispoñible a gravación da xornada de orientación titulada “O bacharelato de Ciencias Sociais e Humanidades: unha ponte ao Grao en Dirección e Xestión Pública” celebrada o 12 de xaneiro en modalidade virtual (universidade de Vigo).
Podes visualizar a xornada premendo na imaxe (duración do vídeo: 33 minutos)

thumbnailimg

miércoles, 25 de enero de 2023

PROGRAMA IDIOMAS NO MUNDO 2023

 aberto o prazo de inscrición para as solicitudes de participación no programa Idiomas do Mundo 2023, que ofrece a oportunidade ao alumnado que cursa 1º de Bacharelato o presente curso 2022-23 de realizar unha actividade de inmersión lingüística no verán para mellorar a súa competencia en idiomas estranxeiros. O prazo de inscrición estará aberto desde o 25 de xaneiro ata o 9 de febreiro, ambos días incluídos.

A convocatoria establece un mínimo de dez estancias durante catro semanas, preferentemente no mes de xullo, en Irlanda, Francia e Portugal, para polo menos un total de trinta entre os tres destinos.

Os requisitos para poder participar no programa son os de estar empadroado no Concello da Coruña con algún proxenitor ou representante legal no momento da solicitude, estar a cursar 1º de Bacharelato nun centro educativo da cidade, obter unha cualificación media de 7 en 4º de ESO e non contar con ningunha materia suspensa, obter unha cualificación mínimo de 8 en 4º de ESO na materia de lingua estranxeira para a que se solicita praza (inglés, francés, portugués ou galego), aínda que no caso de cursar algún destes idiomas na Escola Oficial de Idiomas poderase alegar a nota obtida nesta; e estar en posesión do DNI, pasaporte ou NIF, ademais de dispoñer con 15 días de antelación ao comezo da estancia do visado, no caso de que sexa necesario por parte da persoa solicitante.

O alumnado seleccionado poderá ser beneficiario dunha subvención total ou parcial en función das circunstancias económicas familiares, segundo unha táboa que figura nas bases do programa. O importe do custo/praza está aínda por determinar, pendente da adxudicación do contrato de xestión actualmente en licitación, sendo en todo caso o limiar máximo o seguinte:

Irlanda: 4.744,40 euros
Francia: 4.744,40 euros
Portugal: 3.864 euros

A baremación das solicitudes realizarase de acordo á nota media obtida en 4º de ESO, ata un máximo de 6 puntos, de tal maneira que se a nota media é superior a 7 e igual ou inferior a 8 outorgarase 2 puntos; se é superior a 8 e igual ou inferior a 9, serán 4 puntos, e se é superior a 9, serán 6 puntos. A cualificación de lingua estranxeira estará valorada en 3 puntos se é superior a 8 e igual ou inferior a 9, e de 6 puntos se é superior a 9. Cando se acredite a existencia dunha situación de discapacidade da persoa solicitante nun grao igual ou superior ao 33% outorgaránselle 2 puntos na baremación.

A renda económica familiar non será baremada aínda que permitirá establecer a porcentaxe de subvención por parte do Concello e a achega que terán que realizar as persoas solicitantes en caso de non ser beneficiarios dunha subvención total.

A inscrición terá que ser realizada a través de calquera dos rexistros municipais (María Pita, Franxa, Fórum Metropolitano, Ágora e centro cívico de Mesoiro) solicitando cita previa, no rexistro telemático da sede electrónica municipal ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2012, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para formalizar a inscrición será necesario achegar toda a documentación, recollida nas bases que se poden consultar na web educativa www.coruna.gal/educacion


martes, 10 de enero de 2023

SOLICITUDE DE ADAPTACIÓNS NA ABAU PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 Persoas destinatarias: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado en 2º de bacharelato que se presente á ABAU. Só se farán adaptacións para estudantes que xa tiveron estas adpatacións no bacharelato.

Documentación necesaria: as solicitudes deberán facerse unicamente a través do centro no que o/a estudante realizase os estudos de Bacharelato

  • autorización do interesado/a ou dun titor legal 
  • Certificado asinado polo director/a, secretario/a e orientador/a do centro sobre as adaptacións levadas a cabo durante o curso.
  • certificado que acredite o grao de discapacidade, de ser o caso.

Prazo de solicitudes: ata o 04/02/2023

Lugar de realización das probas: a CIUG pode asignarlle ao alumno/a unha comisión delegada distinta da do seu centro. a asignación da comisión correspondente comunicaráselle ao centro educativo e o alumno/a terá a obriga de acudir a ela.

Accede a toda a información premendo na imaxe

Logo CiUG

jueves, 22 de diciembre de 2022

FUTURO ALUMNADO DA UDC

 Neste ENLACE podes acceder a vídeos con charlas breves das distintas titulacións de grao impartidas na UDC, con testemuños do alumnado universitario.

Se queres máis información sobre titulacións, acceso, admisión, matrícula, bolsas ou vida universitaria da UDC preme na imaxe.

BOLSAS CANADÁ 2023/2024

 O Concello de A Coruña convoca o programa "Coruña no mundo: bolsas canadá 2023/2024", no que se lle ofrece ao alumnado de 4º da ESO residente na cidade de A Coruña, de cursar o Grao 11 en Canadá (equivalente a 1º de bacharelato).

O plazo de presentación de solicitudes vai do 9 ao 23 de xaneiro.

Podes consultar os requisitos, contía, criterios de baremación e outros datos de interese premendo na imaxe.

martes, 20 de diciembre de 2022

lunes, 19 de diciembre de 2022

PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2023

 Accede ao texto da Orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo que se convocan para o ano 2023. A data prevista de publicación no DOG é o 5 de xaneiro de 2023.

Preme na imaxe

 Logo Folletos informativos

Prazos de presentación de solicitudes: