viernes, 14 de enero de 2022

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

     Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2022

Prazos de presentación de solicitudes:

  • Grao medio: do 3 ao 16 de Marzo (ambos os dous incluídos)
  • Grao superior: do 31 de Xaneiro ao 11 de febreiro (amobos os dous incluídos)

Podes obter máis infomación premendo nos seguintes enlaces:

Probas de acceso aos ciclos de grao medio

Probas de acceso aos ciclos de grao superior

Xúntase a Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do Sistema educativo

miércoles, 1 de diciembre de 2021

 UNITOUR. Salon de orientación universitaria


Círculo Formación organiza unha nova edición de UNITOUR en PALEXCO  , onde as diferentes universidades ou escolas participantes informarán e orientarán acerca da súa oferta académica. 

O salón terá lugar o vindeiro xoves 16 de Decembro desde ás 15:30 e as 17:30 e a entrada é gratuíta pero é preciso realizar a incrición online premendo no seguinte enlace.

Os centros participantes son os seguintes:

 - Centro Superior de Hostalaría de Galicia. - CUNEF. - ESADE Business & Law School. - Escuela Universitaria de Artes TAI. - ESIC University. - ESNE (Asturias). - ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. - GLION Institute of Higher Education. - IE University. - IEB. - IED Istituto Europeo di Design. - ISDE. - LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño. - Les Roches Global Hospitallity Education. - L´IDEM Barcelona Francia. - Resa, Residencias Universitarias. - U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. - UIC Barcelona. - Universidad Camilo José Cela. - Universidad de Deusto. - Universidad de Navarra. - Universidad Europea (Campus de Madrid). - Universidad Francisco de Vitoria. - Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE. - Universidad Nebrija. - Universidad Pontificia Comillas. - Universidad Pontificia de Salamanca. - Universidad Villanueva. - Universidade da Coruña. - Universidade de Santiago de Compostela. - Universidade de Vigo. - Universitat Pompeu Fabra Barcelona. - Yugo, Residencias Universitarias.

Se queres máis información podes consultar a páxina https://www.unitour.es, chamar ao teléfono 91 352 77 45 ou enviar un correo ao enderezo unitour@circuloformación.es


jueves, 20 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN NAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, grao Medio e grao Superior (curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes: 

  Desde el 21 de maio  ao  23 de xuño

A inscrición para o acceso e a admisión farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeiro lugar, na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño, ou ben telematicamente mediante a ligazón habilitada á aplicación CodexPro na páxina web da escola.

 O prazo para a inscrición comprende desde o 20 de maio ata o día 23 de xuño para os ciclos de grao superior e ata o día 1 de setembro para os ciclos de grao medio.

Lugar, datas e desenvolvemento das probas:

As probas de acceso ás ensinanzas de grao superior realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que se inscribisen as persoas aspirantes.

 Proba substitutiva de titulación de bacharelato: día 2 de xullo.

 Proba específica para todas as familias profesionais: día 9 de xullo.

RESOLUCIÓN 


 

martes, 18 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (curso 2021/22)

  Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das escolas de arte e superiores de deseño. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

Na solicitude deberanse indicar, por orde de preferencia, a especialidade que dese-xan cursar así como a escola en que desexan acceder. Poderanse solicitar un máximo de catro opcións. Igualmente, os/as aspirantes deberán indicar na solicitude a escola de arte e superior de Deseño de Galicia en que desexan realizar as ditas probas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría de calquera das escolas de arte e superiores de deseño

Lugar, datas e desenvolvemento das probas:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño desenvolve-ranse o día 6 de xullo nas catro Escolas de Arte e Superiores de Galicia (EASD), segundo figura no anexo II da resolución.

Mirade toda a resolución 

 

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS (curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías da escola  superiores de conservación e restauración de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición na secretaría da escola.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Galicia (Pontevedra).

 Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas  desenvolveranse o día 6 de xullo na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Resolución