martes, 18 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA (curso 2021/22).

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das Escolas Superiores de Música de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretarías das escolas

Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Música desenvolveranse o día 6 de xullo en cada un dos Conservatorios de Música de Galicia nas, segundo figura no anexo II da resolución.

RESOLUCION 

No hay comentarios:

Publicar un comentario