martes, 18 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA(curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías da escola superior de Arte Dramática de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría da escola de Arte Dramática de Galicia.

Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas desenvolveranse o día 6 de xullo nas ca Escola Superior de Arte Dramática  de Galicia, segundo figura no anexo II da resolución.

RESOLUCIÓN 

No hay comentarios:

Publicar un comentario