miércoles, 7 de mayo de 2014

PROBAS DE ACCESO (ESPECÍFICA)PARA AS ENSINANZAS SUPERIORES CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN CURSO 2014/2015INSCRIPCIÓN:  na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia (PONTEVEDRA)
PRAZO: : entre o día 7 de maio e o 12 de xuño, ambos os dous incluídos ( As probas deben facela todos los alumnos que queran cursar estas ensinanzas para o curso 2014, aínda que non aproben todo en xuño)
As probas específicas de acceso comezarán o día 26 de xuño, de acordo co calenda­rio que para tal efecto estableza a comisión de acceso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario